Örebro Science Park

Örebro är rent allmänt en intressant stad. Men frågan är om inte det mest spännande just nu är etableringen av Örebro Science Park – ett projekt för att utveckla närmare samverkan mellan forskning, samhälle och företag. Ett av profilområdena är robotik , i första hand för att underlätta vardagslivet för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Högst upp i Örebros senaste äldreboende finns en av parkens satsningar, Ängens forsknings- och innovationslägenhet. Här bedrivs forskning för vård och vardagsliv.

Bakom verksamheten finns åtskilliga intressenter: Örebro kommun, Örebro läns landsting, Örebro universitet, Regionförbundet, Robotdalen, NovaMedTech och Inkubera samt EU. Inkubera är ett företag med uppgift att stödja mindre företag i utvecklingen av nya, innovativa idéer.

I lägenheten samlas forskare från Örebro universitet och utvecklare inom företag, var och en med sin idé om smarta lösningar i vardagen. ”Man kan se det som ett laboratorium utanför universitetets väggar med närhet till vanliga människor”, är verksamhetsledarens beskrivning.

Nyligen fick jag möjlighet att göra ett besök hos Örebro Science Park.

Robot eller människa?

Besöket i Örebro Science Park är på sätt och vis en hisnande upplevelse. Här finns en mängd tekniska lösningar för att underlätta framtidens boende.

Giraff

Det mest spektakulära är Giraffen, en robot för virtuell kontakt mellan en vårdtagare och personal eller mellan en äldre person och hennes anhöriga. Se bilden av Giraffen med dess långa ”hals”. Överst finns en skärm för bild- och talkommunikation. Giraffen står på hjul och kan, via fjärrstyrning, köras runt i rummet och ge en överblick över det. I början fanns inte möjlighet för mottagaren, den äldre, att bestämma om Giraffen skulle sättas igång eller ej. Integritetskränkande, tyckte försökspersoner, och nu krävs att den äldre trycker på en on-knapp innan Giraffen kan börja jobba.

Tekniken imponerar. Först tänkte jag att Giraffen innebär en möjlighet för hemvårdens personal att upptäcka att jag har fallit i min bostad och inte kan ta mig upp. Men då är ju inte on-knappen intryckt å andra sidan. Så jag känner mig ganska frustrerad över användningsområdet. Lite känns Giraffen som ”storebror ser dig” och som ersättning för personalens besök. Om min känsla är relevant eller om den beror på min oförmåga att greppa detta nyaste nya – ja, det får tiden utvisa.

Allt annat i innovationslägenheten tar jag till mig. Det gäller robotbordet, som kan dukas i köket och som sedan följer mitt darriga jag till min fåtölj. Det gäller robothandsken, som ger ett fast grepp åt försvagade händer. Det gäller anordningar i badrummet och en säng, som bland mycket annat tänder en lampa när jag sätter mig upp så att jag inte faller i mörkret när jag går på toaletten.

Bestic

En strokedrabbad man har själv konstruerat en robotarm, som hämtar mat på min tallrik och för den till min mun – en välkommen möjlighet att äta utan hjälp av andra.

Trygghet i hemmet för oss alla?

I den fascinerande miljön i Örebro Science Park finns mycket, mycket annat. Det kan vara prototyper idag men kanske produkter på marknaden i morgon.

Ett hjälpmedel för trygghet i hemmet finns redan i handeln. Det har utvecklats av företaget Sensagon (www.sensagon.se) och skulle säkert vara till nytta för oss alla. För vem behöver inte känna sig trygg med att veta att dörren är låst, strykjärnssladden utdragen, spisens plattor är avstängda.

Sensagons lösning är en liten panel att sätta upp vid ytterdörren. Den ger besked om något som står öppet eller påslaget. En sensor monteras på det som ska övervakas och så lyset en lampa vid motsvarande symbol på panelen i de fall man missat något. Och om man, när man kommer ut på gatan, undrar om man låst ytterdörren får man besked om det via en bricka på nyckelringen.

Som alltid är det enklast och minst kostsamt att göra rätt från början. Så vi får hysa en from förhoppning om att företaget Sensagon kommer att få ett ord med i laget vid varje nybyggnation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Och nog skulle den väl vara bra hemma hos mig också…

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande