För ett par veckor sedan var jag i egenskap av nämndeman med på ett studiebesök på fängeslet i Karlskoga. Ett mycket intressant besök, som dock lämnar många tankar och funderingar ”att gå igenom” i efterhand.
Fängelset är relativt nytt, då första delen stod klar 1984, men byggdes senare ut på 1990 talet och inrymmer nu 72 interner. Fängelset var fullbelagt sånär som en plats med enbart män i åldrarna 17- till 79 år, både svenskar och andra med utlänsk härkomst. Internerna satt på fängelset allt från några veckor till livstidsdömda.
Innan besöket hade en nogsam förteckning/ undersökning  gjorts på oss besökare, man kollade om vi hade något  i ett ev. belastningsregister, vi fick också lämna våra körkort eller andra id handlingar och självklart skriva på en sekretesshandling.
Först fick vi gå igenom två låsta omgärdade grindar på utsidan innan vi kom till receptionen/slussen för att komma in.
Våra mobiltelefoner fick vi lämna i bilarna, då sådana inte alls får användas på fängelset.

Först  fick vi en teoretisk genomgång samt ställa frågor, innan rundvandringen på fängelset.
Fängelset var indelat i olika avdelningar, där man bla har en särskild behandlingsavdelning för mycket motiverade fångar som vill få ordning på sitt liv. Fängelset kunde erbjuda många olika programpunkter för internerna för att komma vidar i livet efter fängelsetiden. Alla hade arbetsplikt antingen genom verkstadsarbete  eller  studier mm.
Datorer fanns att tillgå, men inget internet utan i stort sett ett vanligt worldprogram och exell.
De som av någon händelse nekade till att arbeta/studera fick inget betalt, vilket i övrigt var 11 kr/timme.

Väckning 6.45, frukost 7.00 och arbete från  7.30 till 16.00, med lunch och fika som på vilket arbete som helst. Promenad i friska luften 2×30 minuter ( inhängt förståss) varken mer eller mindre. Då fick de som rökte göra det vid dessa två tillfällen, i övrigt var det helt rökförbud.  Inlåsning 18.45.

Vad beträffar maten så känns det viktigt att berätta att den fick kosta 29 kr per person och dag, så det är en myt att det skulle vara lyxmat på ett fängelse, men god husmanskost lagad på fängelset var ändå vad som bjöds.

Vid olika tillfällen utan förvarning kom personal med knarkhundar för att söka igenom cellerna, då fängelset självklart var helt narkotikafritt, och det starkaste mediciner de intagna fick vid behov  var alvedon eller liknande.
Självklart svårt förmånga av de intagna eftersom de flesta till stor del har alkohol eller andra drogberoenden med sig, men skall man få ordning på detta måste tydliga gränser rutiner och riktlinjer självklart finnas.

Övervakningskameror överallt, metalldetekor lite varstans, låsta dörrar, kala väggar utan någon form av mysfaktor, då det är en omöjlighet att ha  lösa delar då det alltid finns interner som har någon idé om att kunna göra något ”vapen” eller liknande som  de kan skada andra, sig själva eller personal med.

Även om besöket var mycket intressant var jag glad när vi for där ifrån för skulle jag få sitta inlåst i en liten cell skulle jag omedelbart få panik, och det fanns så klart en del fångar som också får det.

En ytterligare sak kan tilläggas att det är så klart stor skillnad på svenska fängelser och många utlänska , där man packar ihop flera fångar i små celler, men jag tror ändå att en fängelsevistelse är något som sätter spår ( vilket så klart är meningen) för den enskilt dömda, det är bara att hoppas att de ALDRIG återvänder till brottets bana när de avtjänat sitt straff.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande