Mycket har världen varit med om när det gäller ekonomisk politik, men inte i närheten av vad som idag sker på kapitalmarknaderna. Jag förutsätter att de flesta som läser detta inte är nationalekonomer.

Därför börjar vi med en tankelek.

www.jordglob.se

www.jordglob.se

 

Världen består av tre personer, en centralbank och en kapitalmarknad. Två av personerna är anställd av den tredje.

Centralbanken börjar bli orolig: de två anställda får ingen standardhöjning. Målet för centralbanken blir att få de anställda att bli lyckliga, m.a.o. ska de helst börja konsumera, investera och skaffa barn. För då kommer tillväxten.

Centralbanken beslutar därför att det smartaste är att sänka den redan låga räntan. Då blir det billigare att investera, tillgångar ökar i värde och det i sin tur skapar framtidstro.

Vad händer då i vårt lilla samhälle? Jo, ägaren köper aktier som stiger i värde. De anställda får, men vill inte låna, eftersom de redan är tillräckligt skuldsatta. De lever helt enkelt vidare som före räntesänkningen.

Myndigheterna funderar därför på nya åtgärder. Nästa steg blir så småningom att sänka skatten för företag/företagare. Nu ska det väl hända något? Nu finns det utrymme att betala ut högre löner till de anställda och därmed skapa framtidstro. Vad händer? Ägaren höjer sin egen lön, höjer utdelningen från sitt företag och köper på sig värdepapper. Hur blir det då för de anställda? Livet före och efter skattesänkningen är detsamma.

Nu börjar kapitalmarknaden bli nervös. Varför händer inget med de två anställdas levnadsstandard? När kapitalmarknaden blir nervös faller priset på tillgångar. Nu börjar det bli jobbigt för centralbanken. Ägaren som ska investera och höja löner börjar bli mindre rik. Risken är nu att ägaren tappar framtidstron.

Det får inte hända, banken måste hjälpa honom. Ägaren har lånat billigt och köpt värdepapper. Centralbanken tänker till och finner lösningen. Vi köper tillbaka obligationer från ägaren och sänker räntan till nära noll. Åtgärden fungerar. Företagaren tjänar nu pengar på den billiga räntan och blir ännu rikare på sina värdepapper. Nu investerar han till och med. Han köper ett flygplan och en häftig jaktstuga. Perfekt för ägarens familj. Fortfarande ser de anställda ingen förbättring av sin situation. Vad värre är, en av de två kanske måste gå ner till halvtid på grund av en ny robot.

Slut på tankeleken.

Det sjuka med tankeleken är att den speglar verkligheten. Skillnaden mellan rika och fattiga har ökat kraftigt. Åtskilliga miljarder har ”skänkts” till de rika. Det är inte mycket som kommit de icke välbärgade till del. Många ekonomiskt skolade är väl medvetna om denna utveckling. Det tragiska i situationen är att centralbankerna också är mycket medvetna om effekten av deras åtgärder. De har för närvarande ingen aning om hur detta gigantiska experiment ska sluta. Jag är säker på att den trygghet som centralbankerna i dag känner inför framtiden är densamma som om du skulle uppleva under en promenad runt kvarteret hemma med förbundna ögon.

Upplösningen har vi ännu inte sett.

Tänk på alla som flera gånger försökt få fart på en nyårsraket, efter tredjeförsöket lyfter den – eller explodera mitt i ansiktet.

 

Text: Jan Oby, februari 2015

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande