Cancer är en sjukdom där vissa celler förökar sig okontrollerat . Kroppen består av cirka 100 000 miljarder celler och alla dessa är ättlingar till en äggcell som befruktats av en spermie. Vid celldelningen delas arvsanlaget/ kromosomerna så att varje cell har samma kromosomuppsättning. Men celldelningen är en känslig fas, det kan gå fel på grund av yttre omständigheter som strålning, virusinfektion eller kemisk påverkan och arvsmassan i cellen förändras. Cellen med den skadade arvsmassan kan gå under eller överleva och föröka sig och bilda en cancertumör. Tillväxten kan vara långsam eller snabb. Kroppen har ett försvar mot skadade celler. Detta försvar är effektivt men inte alltid.

Hur vanligt är det med cancer?

2007 insjuknade i Sverige ungefär 50 000 människor, något färre kvinnor än män. Samma år dog ungefär 22 000 av sin cancer.

2009 drabbades 7 380 kvinnor av bröstcancer. Nittio procent av dessa eller cirka 6 640 kommer att överleva femårsdagen. För tio år sedan var femårsöverlevnaden 80 procent. Samma år insjuknade 1 792 kvinnor i lungcancer. Efter två år finns knappt 30 procent eller mindre än 540 kvinnor kvar i livet.

Finns det någon lösning?

Riskfaktorer Du ej kan ändra:
Ålder.Två av tre kvinnor är 55 år och äldre
5-10 procent är ärftlig
Tidigare bröstcancer
Fruktsam ålder, tidig mens-debut och sent slut på mens

Riskfaktorer och livsstil:
Inga graviditeter eller graviditet efter 30årsålder
Ingen amning
Långvarig östrogenbehandling efter menopaus
Mer än 2 glas vin dagligen eller motsvarande mängd öl eller starksprit
Övervikt, i synnerhet bukfetma
Stillasittande

Faktorer som kan utgöra risk:
Nattarbete
Rökning

Faktorer som inte utgör någon risk:
Bröstimplantat
Aborter och missfall
Transpirationsmedel och BH

Slutord
Bröstcancer liksom annan cancer ökar i världen. 1980 rapporterades 641 000 kvinnor ha insjuknat i bröstcancer, 2010 hade antalet ökat till 1 643 000. Den största ökningen var i u-land. Det kan bero på att fler kvinnor blivit äldre, att levnadsstandarden blivit bättre och kanske fler har upptäckts.

Till skillnad mot de flesta andra cancerformerna är bröstcancer lättare att upptäcka. Genom att lära kvinnor känna igenom sina bröst kan tidiga stadier upptäckas och behandlas. Behandlingen av bröstcancer har blivit intensivare och man ger oftare kemoterapikurer efter operationen. Samtidigt har bröst-operationerna gjorts skonsammare och man försöker bevara bröstet i möjligaste mån.

Just nu pågår Rosa Bandet-månaden och pengar samlas in för öka forskning om bröstcancer och bland annat upplysningsarbete för tidig diagnos. Det är väl använda pengar. En mycket god insats för minskad dödlighet vore en intensiv kampanj mot rökning, inklusive bruk av vattenpipa. Det är faktiskt fler kvinnor som dör i lungcancer och ännu fler som lider av KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom).

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande