Den 6 februari skrev jag en artikel, ”En bank som gått vilse”, här på MittNu. Och nu börjar allt fler inse att centralbankerna har gått vilse och att de dessutom nu är nakna. De har gjort sig av med allt de har. Efter sex, sju år med allt generösare penningpolitik – utan framgång – står man nu utan kläder. Ränte-, obligations- och aktiepåsen är nu i princip tom.

Centralbankerna har lyckats med en sak. De har kortsiktigt blåst upp tillgångspriserna, så att de redan rika blivit ändå rikare. Därmed har de skapat ytterligare problem, som inte kommer att bli lätta att hantera.

Allt fler börjar nu inse att den nuvarande penningpolitiken inte fungerar, men förstår inte varför. Nedan ska jag försöka förklara min teori varför centralbankerna misslyckas och varför den valda strategin är dömd att misslyckas. Läs gärna artikeln ”En bank som gått vilse” (LÄNK) om du inte riktigt vet vad centralbankerna vill åstadkomma med den nu missriktade politiken.

Vi lever i en allt mer global värld. En naturlag är, att det blir allt svårare för världen att behålla nivån på tillväxten (i procent) över tiden med en stigande global välfärd (Läs; Kina och Indien kan inte upprätthålla sina historiska tillväxttal). Samma lag gäller världen. Väst har sedan ca 1995 och fram till nu tagit till allt grövre artilleri för att upprätthålla tillväxten. Allt från kraftigt stigande budgetunderskott till köp av obligationer, aktier och nollränta. Nya kreativa försök ligger kanske om hörnet, men i längden kommer man att tvingas vika sig mot naturlagen. Centralbankerna i väst strävar efter samma tillväxttal som förr trots att kartan ser helt annorlunda ut idag.

VagskalSynliga tecken på utvecklingen mot en välfärdsmättnad värld  är exempelvis strukturen inom sysselsättningen i USA. Minskningen i deras tillverkningsindustri har länge kompenserats av ökad sysselsättning inom servicesektorn. Denna kompensation har nu upphört. Den digitala utvecklingen leder nu till omfattande rationaliseringar inom servicenäringen. Exempelvis håller ett danskt sjukhus på att utveckla robotar som ska dela ut medicin och leverera sängkläder.  Kortsiktigt, förutom senaste månaderna, har USA klarat totalen inom sysselsättningen genom rusningen till olje- och gasindustrin.

Det är positivt att vi går mot en allt bättre värld. Vi rika får det också allt bättre, men ju tidigare vi inser att takten för oss blir väsentligt lägre än den varit ju mindre blir smällen för kapitalet.

I längden rår ingen på en naturlag, hur än centralbanker och politiker (läs: omvalda) stretar emot förlorare de i slutändan.

 

Text: Jan Oby, maj 2015

 

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande