Förr och nu i det vanliga boendet
Förutsättningarna för en bra bostad för oss äldre människor har sannerligen utvecklats under de senaste åren. Nu finns bindande regler för tillgänglighet i det vanliga bostadsbeståndet. De underlättar för oss att bo kvar också när den egna rörligheten minskat.

Vi får gå ganska långt tillbaka i tiden för att se hur nybyggda flerfamiljshus saknade hiss eller hade flera trappsteg upp till hissen. I huset, där mina föräldrar bodde under slutet av sina liv, fanns en smal hiss, som knirkande tog oss upp till femte våningen. En person i rullstol eller med rullator hade inte en chans att komma in i den hissen. Några trappsteg ledde upp till hissen och dessutom var en yttre och en inre port så tunga att åtminstone min mamma inte orkade öppna dem.

Kontrasten till min bostad – ett tio år gammalt flerfamiljhus – är slående. Här finns en stor hiss i gatuplanet, breda dörrhål i lägenheten och inga trösklar alls. Ugn och mikro är placerade i bekväm höjd, eluttagen likaså. Här kan vi bo kvar även om vi så småningom skulle behöva använda rullstol.

Vård- och omsorgsboende tidigare och i nutid
Då det gäller särskilda bostäder för vård och omsorg har tillgängligheten länge varit självklar. Men där, ungefär, slutade de boende att ha huvudrollen i planeringen. När kommunerna byggde sina äldreboenden hade man inte främst trivsamma bostäder och vacker miljö i åtanke. Desto mer gällde det att skapa en god arbetsmiljö för vårdpersonalen. Följden blev långa, raka korridorer, stora matsalar för de boende och allmänt ett institutionstänkande.

Nu ser man annorlunda på detta. I min kommun har numera den yttre och den inre miljön stor betydelse gamla vård- och omsorgsboenden ska rustas upp och, som just nu, att nya ska byggas. Medvetenheten är ju inte ny då det gäller miljöns betydelse för hälsa och livskvalitet, att utevistelse och naturupplevelser är viktiga för välbefinnandet. Men först nu för man samman boende- och arbetsmiljö till en helhet.

Vi bygger nytt!
Örebro kommun planerar alltså ett nytt vård- och omsorgsboende. Med tanke på utemiljön har man valt en mycket stor tomt i utkanten av den centrala staden. Lite ödsligt, kanske, men tanken är att staden överhuvudtaget ska växa. Man tar god tid på sig för planeringen. Man samlar idéer och ger sig ut på omvärlds­spaning för att låta sig inspireras och lära av andras erfarenheter.

Tekniska lösningar ska användas om de ökar tryggheten och trivseln. Exempel är hotellås – låst dörr utifrån men alltid olåst inifrån – och ett system som visar vem som svarat på larm eller vilken personal som varit hos den äldre i bostaden. Då det gäller modern teknik är vi lyckliga nog att ha en nära kontakt med Örebro Science Park – en samlingsplats för företag och forskare för utveckling av bland annat robotik.

De som har ansvar för planeringen för en dialog med alla inblandade: äldre människor i en medborgardialog, personal, pensionärsråd, fackliga organisationer i olika arbetsgrupper. Till alla ställer man den här frågan: Vad är viktig när vi bygger nytt vård- och omsorgsboende och nya bostäder för äldre utifrån den kunskap och erfarenhet du har?

Dialogen började i höstas. Den ska pågå till maj 2013. Först därefter är tiden mogen för upphandling av själva byggandet av ett kombinerat vård-, omsorgs- och trygghetsboende. 2015 ska det stå klart och kanske blir det Sveriges bästa bostäder för äldre människor.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande