Hur ska det bli när vi blir gamla? Vilken vård kommer jag att få när jag behöver det? Hur eller var ska jag bo när jag inte längre kan, eller vill, bo kvar i min nuvarande bostad? Vad kan jag göra för att förberedelser inför min egen död?

Anett Hansen, grundare av Livets Perioder

Det är frågor som engagerat mig mycket under många år. Jag arbetade inom vården i 10 år som inköpare och såg en utveckling som gjorde mig bekymrad. Jag följde med i det som skrevs i media och i olika rapporter. Inget av detta gjorde mig lugnare, snarare tvärtom. Hur skulle det bli är vi skulle bli så många fler äldre?

Jag tog med mig mina erfarenheter, läste in mig på området och letade efter möjligheter. Jag såg att det fanns möjligheter! Det ville jag att så många som möjligt skulle ta del av. Det avgjorde – jag startade mitt företag som fick namnet Livets Perioder AB.
Jag visste att om människor får kunskap om hur det ser ut idag, hur framtiden kommer att se ut och inser och planerar för detta kommer de att ha ett givet försprång. Det skulle jag förmedla!

Varför är de här frågorna så viktiga?
Jo, för om 20 år är 1/4 av oss 65 år och äldre och vi lever allt längre. Så har det aldrig sett ut tidigare. Så många äldre i förhållande till det totala antalet innevånare i Sverige har vi aldrig haft.
När vi blir så här många fler äldre är vi många som kommer att vilja ha samma sak; ett fungerande boende, bra vård och en respektfull och sista tid!

Hur ser vår framtid ut? - kvinnofråga som är viktig i flera generationer.

Det är också en viktig kvinnofråga. Vi kvinnor lever längre än männen, vi gifter oss fortfarande oftast med äldre män. Den vanligaste åldern 2012 för ensamboende kvinnor var 68 år och för männen 24 år. Vi har oftast sämre pension efter att ha varit hemma mesta tiden med barnen eller för att vi slutar arbetar tidigare för att går i pension tillsammans med våra äldre män. Fler och fler går ner i arbetstid eller slutar arbeta helt för att ta hand om sina gamla anhöriga.

En av de största frågorna rör pengar. Kommuner och landsting står inför en gigantisk utmaning – ingen vet idag hur finansiering ska lösas. Det troliga är höjda skatt, att vi får betala mer ur egen ficka och att anhöriga kommer att behöva hjälpa till mer.

Problemet är inte vara pengar, det saknas också arbetskraft. Om vi blir så många fler äldre, vem ska då ta hand om oss?
År 2020 beräknar man att behov av sjuksköterskor till ca 150 000.
Det kommer också att saknas personal som har omvårdnadsutbildning. År 2030 beräknas det till 170 000 personer.

Trots alla rapporter skjuter politikerna ifrån sig frågan. Ingen vinner val genom att prata om höjda skatter, och vi pratar STORA höjningar.
Vi andra läser och hör om missförhållanden både i vården och hemtjänsten men de flesta av oss, slutar läsa eller lyssna, och håller tummarna för att vi själva inte ska bli drabbade, istället för att se vilka val vi kan göra för att trygga vår ålderdom.
Men framtiden ligger inte särskilt långt bort. Ju längre framförhållning du har desto större valmöjligheter har du.

Men vad ska du då göra? Varför inte börja med att fundera över ditt boende. Kan eller vill du bo kvar i ditt nuvarande boende när du blir äldre? Om inte, se över vilka alternativ som finns i till exempel olika bo-köer.
Sjukvård. Kanske är det en god idé att se över ditt försäkringsskydd.
Döden. Det som vi alla veta att vi ska men pratar minst om. Med enkla dokument kan du förklara hur du vill ha det, vilket skapar trygghet både för dig själv och dina efterlevande.

Detta är några förslag jag gärna delar med mig av. Ta tag i din planering och skapa dina förutsättningar för ett tryggare åldrande.

 

Livets Perioder, hemsida: www.livetsperioder.se

 

 

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande