Med ett ökande antal äldre i samhället kommer mer och mer ansvar att läggas på den enskilda individen då det gäller hälsan. Att råka ut för ett fall är en av de vanligaste orsakerna till att hälsan försämras och att man begränsas i det man vill och behöver kunna för att klara ett aktivt och  självständigt liv utifrån egna önskemål.

Stora förändringar med enkla medel

Det finns mycket som man som enskild individ kan göra för att minska riskerna för att råka ut för en fallolycka. Man kan göra stora förändringar med enkla insatser. De flesta fallolyckorna sker i hemmet och det är därför av största vikt att se till att hemmet och närmiljön är så säker som möjligt.

Förändringar i hem- och närmiljö

Vill man göra sitt hem tryggare och säkrare finns det många bra checklistor att använda sig av t ex på www.dinsakerhet.se. Vidare kan det vara bra att gå igenom denna checklista tillsammans med en vän eller närstående så att man tillsammans kan upptäcka riskområden i hemmet där det kan behövas förändringar. Två personer uppmärksammar mer än en och ofta kan man bli lite hemmablind och tycka att ”jag vet att jag borde göra något åt det, men…” Det kan vara bra att bli lite peppad av någon annan också så att det blir av!

Fallsäkerhetsbesiktning

Behöver man själv eller någon man känner hjälp med att gå igenom hemmet kan man kontakta Säker Senior som erbjuder fallsäkerhetsbesiktning. Under en fallsäkerhetsbesiktning använder vi en noggrant utformad checklista utifrån vilken en strukturerad genomgång av hemmet görs. Vi identifierar områden där det finns risk för att ramla pga bostadens miljö vilket kan handla om hala trappor, låga möbler eller hur sovrummet är möblerat. Förutom att titta på hur miljön är utformad diskuterar vi alltid kring hur man utför vardagsgöromål, tex ”hur gör du när du kliver i och ut badkaret?” eller ”hur gör du när du går ned för källartrappen. I många fall kan stora förändringar göras i det lilla såsom att tända en lampa när man ska upp på toaletten på natten, sitta ned en stund på sängkanten innan man går upp eller att flytta undan möbler som innebär risk att snubbla på.

Vi diskuterar även övrig trygghet tex om det finns fungerande brandvarnare eller om det eventuellt kan finnas behov av timer till spis och kaffebryggare.

Den egna hälsan

Ta hand om dig själv! Se över dina matvanor och mediciner regelbundet för att hålla hälsan på topp och minska risken för olyckor i hemmet.

Utöver hemmiljö och vardagsvanor är det även viktigt att man själv tänker till kring sin aktuella hälsa såsom när man senast kontrollerade sin syn, när man kontrollerade sina mediciner hos sin husläkare senast, hur matvanorna ser ut, hur rörlig man är, vilken kondition man har och en hel del annat. Detta är i allra högsta grad viktigt då dessa faktorer har stor inverkan på om man ska undvika att råka ut för en olycklig fallolycka.

När man gått igenom hemmiljön, sina vardagsvanor och sitt hälsotillstånd är det viktigt att tänka igenom vad som kan vara i behov av förändring just nu och vad som kan behöva göras på sikt. Åtgärderna beror på vem man är som person, hur man lever och hur man bor och vilket mål man själv har. Det viktiga är att man tänker till och ser till att det blir en förändring. Börja med en åtgärd redan idag och ta sedan resten varteftersom!

Vi på Säker Senior hjälper till med kontakter med kommun, rehab, vårdcentral, fixartjänst mfl så att de planerade åtgärderna blir av.

Text: Sofia Biderholt, Säker Senior – vi ser till att det blir gjort!

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande