Min skolkamrat Göran, även han numera en grånad man, rekommenderade Profeterna vid evighetsfjorden, skriven av den norskdanske författaren Kim Leine. Det är en stor bok och den har också fått Nordiska Rådets litteraturpris 2013. Leine föddes i Norge 1961, 1978 flyttade han till Danmark. Utbildade sig där till sjuksköterska, flyttade i slutet av 80-talet till Grönland och arbetade där, återkom till Danmark 2004.

Boken handlar om prästen Morten Falck, född i Norge 1756, studerade till präst 1782-1787. Morten ville egentligen bli läkare, men han böjde sig för faderns önskan. Läkare hade kanske inte så gott rykte på denna tid. Dock, han använde sin tid, drog nog ut på den, gick på medicinska och andra naturvetenskapliga föreläsningar. Studerade livet i Köpenhamn, även eller kanske framförallt de mörka sidorna. Han var ju en fattig student.

Trött på livet i Danmark sökte han och fick tjänst som präst och missionär på Grönland. Som många unga akademiker hade han höga mål. Verkligheten ville annorlunda. Danskarna exploaterade Grönland, smittade ner den inhemska befolkningen med könssjukdomar och andra västerländska sjukdomar, förde in brännvin. Det sägs att danskarnas ”gåvor” reducerade befolkningen med 90 %.

Morten kom hit fylld av upplysningstiden och dess ideal, men dessa var emot danska statens och köpmännens intressen. De ville ha tran, pälsar, kaskelottolja, det köptes billigt med bland annat sprit som betalning. Danska kvinnor följde inte med till Grönland och de danska männen fick inte gifta sig med grönländskorna. Följden blev ”halvblod”, de hörde inte hemma någonstans. I denna verklighet gick Morten under.

Historien om danskarnas framfart på Grönland skiljer sig inte mot de flesta andra européers i andra delar av världen.

Det är en stor bok både till format som innehåll. Läs och begrunda. Men efter sådan bok behövs också något mer lättsinnigt. Några förslag?

 

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande