Påvens livvakt

 

Påvens besök i Sverige är avslutat. Med anledning av denna historiska händelse kan det kanske vara intressant att veta hur han reser, och vilka som skyddar honom, alla dagar i alla väder.

 

Vatikanen har inget eget flygplan, utan chartrar en maskin från Alitalia varje gång påven ska resa utomlands. Det stående numret på Alitalias påvliga flighter är AZ 4000.

Vid hemresan används för det mesta besökslandets eget flygbolag. Nu senast fick SAS det gudomliga uppdraget.

 

Säkerhetspådraget vid påvens resor är gigantiskt. Förutom värdlandets polis, vaktas påven av medlemmar ur Vatikanens poliskår samt elitsoldater ur det schweizergarde som sörjt för påvens säkerhet under århundraden.

 

Schweizergardet grundades av påven Julius II den 22 januari 1506. Formellt sett anses Schweizgardet vara i tjänst för den Heliga stolen och inte för Vatikanstaten. Gardet utgör med sina 134 man, och Vatikanstatens gendarmeri med 108 man, Vatikanstatens militära styrkor och är det enda kvarvarande schweizergardet i världen.

Schweizergardet är organiserat i en stab och tre skvadroner. Gardeskommendanten, en överste, är chef. Det finns även en överstelöjtnant som ställföreträdande chef och utbildningschef, en gardeskaplan som ansvarig för själavården, en major som stabschef, två kaptener som kvartermästare och en fältväbel som gardesadjutant och fanförare.

En av kaptenerna är tillika chef för första skvadronen (tyskspråkig), överstelöjtnanten är tillika chef för andra skvadronen (franskspråkig) och majoren är tillika chef för tredje skvadronen (flerspråkig; gardesmusiken tillhör huvudsakligen denna skvadron). Fältväbeln är tillika fanförare vid parader. Alla officerare tjänstgör även som vakthavande befäl. Officerarna och fältväbeln tjänstgör vanligen i civila kläder. Uniform bär de endast vid exercis och parader.

De sex vaktmästarna (sergeanterna) är ställföreträdande skvadronchefer, de tio korpralerna gruppchefer och de tio vicekorpralerna ställföreträdande gruppchefer. De 77 meniga gardisterna kallas hillebardiärer.

Sitt verkliga elddop som påvligt livgarde kom Schweizergardet att få under Roms skövling, då kejsare Karl V:s tyska och spanska legoknektar löpte amok och mellan den 6 och 13 maj 1527 skövlade, brände och plundrade den påvliga huvudstaden.

Av Roms då 85 000 innevånare överlevde endast hälften massakern. Att påven Clemens VII själv överlevde och redan på massakerns första dag, den 6 maj, kunde sätta sig i säkerhet i Castel Sant ‘Angelo, hade han sina 189 Schweizergardister att tacka för. Under hårda strider möjliggjorde de hans flykt genom den så kallade Passetto, förbindelsegången mellan Vatikanen och Castel Sant ‘Angelo. Av gardisterna överlevde endast 42 man.

Det är denna händelse som ligger till grund för att de nya rekryterna, just den 6 maj, svär påven trohet.

 

Källa: Res till Rom, Wikipedia


 

le-gb-paven

Varifrån fick GB-glass uppslaget till GB-gubben?

 

 

 

 

 

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

LE ProfilbildSKRIBENT: Lars Ek
FOTO: pixabay.com 

Om du vill läsa mera om eller av Lars, gå till hans blogg. KLICKA HÄR!

 

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande