Under senare år har flera politiska partier lyft fram kravet på att makar ska kunna bo tillsammans även då en av dem har behov av vård och omsorg som inte kan erbjudas hemma. Ett vård- och omsorgsboende blir då en lösning. Röster höjs för rätten att flytta med för den som fortfarande är aktiv i sin fjärde ålder. Vi måste lyssna till dessa röster men också planera och organisera på ett nytt sätt.

Vad hindrar idag?
Det finns några dilemmor i detta självklara: att makar ska kunna bo tillsammans livet ut.  Bostäderna i det som kallas vård- och omsorgsboenden byggs fortfarande med inriktning på den vård och omsorg som ska ges där. De enskilda lägenheterna är små, ungefär 35 m2. Det enda rummet upptas till stor del av den vårdsäng som ingår, och hygienutrymmet tar i anspråk en stor del av lägenhetsytan. En kokplatta finns och ett kylskåp, en garderob och ett linneskåp. Måltiderna intas i en gemensam matsal.

Det första dilemmat är svårigheten att kombinera vårdinsatserna för den ene med ett aktivt liv för den andre. Att ta emot vänner, laga mat eller baka en kaka är inte möjligt. Vila i avskildhet för den av makarna som har de stora vårdbehoven ställer sig svårt.

Det andra dilemmat är tillgången till vård- och omsorgsboenden och, faktiskt, samhällets kostnad för dem. Å ena sidan har de boende kontrakt på sina lägenheter och därmed rätt att bo kvar även sedan den ene av makarna avlidit. Å andra sidan finns det andra som behöver platsen bättre, som behöver den vård och omsorg som ges där. Kostnadsaspekten i det hela ligger i kommunens subventioner av hyran och personalkostnaden, då personalstyrkan inte påverkas om efterlevande utan vårdbehov bor ensam kvar i lägenheten.

Hemtrevnad och vård i kombination
Det behövs ett nytt sätt att tänka. Vård och omsorg ska ges samtidigt som det nya hemmet ska präglas av hemtrevnad och göra vardagliga aktiviteter möjliga. Samhällets resurser för vård och omsorg ska förbehållas de personer som har behov av dem. Därför måste vi tumma på kvarboende­rätten.

Lyckad satsning i Stockholm
En lösning finns i Stockholm, säkert värt att få efterföljare. I ett vård- och omsorgsboende finns en ”vanlig” lägenhetsdel i omedelbar anslutning till ett antal vårdbostäder. En dörr skiljer ”vårddelen” av bostaden från sovrum, vardagsrum och kök. Högre upp i huset finns lägenheter dit den ”medföljande” förbinder sig att flytta om maken/hustrun avlider. Han eller hon behöver då inte lämna sin invanda boendemiljö med grannar och annat viktigt.

Först när vi har omsatt ett nytt sätt att tänka i praktiskt handlande kan makar erbjudas att leva hela livet ut tillsammans men också utifrån vars och ens förutsättningar. Tanken har väckts och kanske är detta inte alls så avlägset.

 

 

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande