Från 1 september 2012 skall alla patienter 75 år och äldre och som ordinerats minst fem läkemedel, erbjudas en läkemedelsgenomgång av sin läkare. Ansvaret för detta ligger hos läkarens arbetsgivare, till exempel vårdcentralchef eller klinikchef. Genomgången skall erbjudas en gång varje år.

Egentligen är det förunderligt att det skall behövas särskilda föreskrifter när det gäller ordination av läkemedel. När vi studerar till läkare har vi fått lära oss hur viktigt det är att ta reda på vilka mediciner den sjuke tar. När en patient blir intagen på sjukhus blir han/hon utfrågad om vilka mediciner hon/han har. Om hon/han söker på en vårdcentral eller liknande, om det inte är för något bagatellartad, utgår jag från att frågan om pågående medicinering tas upp. Innan någon ny medicin förskrivs är det viktigt att veta vilka mediciner som tas och om medicinerna passar ihop. Det kan faktiskt hända att en patient förses med en ny medicin som tillägg, men att hon faktiskt redan har den. Det är bara det att den har ett annat namn.

Jag anser att lagen om läkemedelsförmåner, som reglerar val av medicin, medför risk för felmedicinering. Avsikten med lagen är att pressa läkemedelspriserna, av flera likvärda mediciner ingår den billigaste i förmånen. Vilket läkemedel som är billigast avgörs månadsvis. Det kan betyda att ett läkemedel kan byta namn varje månad. Förmodigen sker det inte så ofta men redan ett byte kan ge problem för patienten. Läkaren måste hålla reda på vilken medicin som är månadens billigaste. Vid expedieringen av receptet måste apoteket upplysa patienten om att utbyte sker men också att han/hon mot betalning av mellanskillnaden kan få sin gamla medicin.

Ett problem kommer alltid när en ny patient kommer som har glömt namnen på sina mediciner. “Ja, så är det en liten skär rund, en svagt blå och en tvåfärgad avlång”. Praktiskt vore att ta telefonen och ringa apoteket, men de får inte lämna ut uppgifterna

Läkemedelsgenomgångar är bra och borde göras vid varje nytt mottagningsbesökeller ny medicinering, oavsett om den sjuke har en eller fem mediciner, om hon är 20 eller 75 år. Det ingår liksom i jobbet. Patienten skall också få med sig en förteckning över sina läkemedel, gärna försedd med uppgift om vad medicinen är bra för. Faktiskt skall varje journalanteckning i öppen vård avslutas med aktuell medicinering.

Kanske skall också rökningen tas upp, enligt DN har 10 % av stockholmarna KOL och skulle må bättre av rökstopp!!

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande