Utvecklingen i världen går ständigt framåt, inte minst inom det tekniska området. Ingenting är snart omöjligt att genomföra, och den ena nyheten efter den andra når oss varje dag. Ett område gäller kommunikation, och då syftar jag främst på kommunikationer människor emellan.

Vi lever i en tid då de flesta människor är ständigt “uppkopplade”, och på så sätt även uppdaterade på det mesta, eller på det man själv önskar. Även äldreomsorgen berörs självklart av detta, nu genom möjligheten att kommunicera med ljud och bild genom en vanligt TV till berörda personer inom till exempel hemtjänsten.

Kanske någon tycker det låter skrämmande, men om vi betänker att vi i flera årtionden använt oss av trygghetslarm med talfunktion, så blir det genast avdramatiserat. Ingen människa skulle i dag säga att trygghetslarmen är något dumt påfund med tanke på hur det fungerar.

Kommunikation mellan personal och kund är därför inget nytt. Det som tillkommer är i stort sett enbart en TV-bild där personal och kund även kan se varandra, vilket underlättar kommunikationen ytterligare. Detta sätt att kommunicera med varandra ser jag som en ökad kvalitet, möjlighet till snabbare hjälp i akuta situationer, samt en ökad trygghet för alla berörda parter. Det ger också möjlighet att kommunicera via TV med nära och kära dagligen.

Detta skall självklart endast ses som ett komplement för den som är i behov av hjälp. De personliga besöken skall självklart även fortsättningsvis utgöra huvuddelen av en framtida äldreomsorg, något annat kan inte bli aktuellt, då är hela idén förfelad.

Själv tror jag mycket på detta kommunikationssätt, och det bygger jag på den långa egna yrkeserfarenhet jag har när det gäller vikten av rätt kommunikation människor emellan.

Vill du läsa mer om lösningen. KLICKA HÄR

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande