När jag läser lagtexter och förordningar kommer jag alltid att tänka på ett stycke ur Johan Henric Kellgrens ” Dumboms lefverne”: men kunde aldrig rätt begripa vad ingen mänska kan förstå. Men efter ett par omläsningar ljusnar det.

Om det sedan ljusnar så att Du förstår är det bra. Annars hänvisas Du till SFS 2008:145, 193.

Allmänt tandvårdsbidrag får alla som bor i Sverige från och med 1 juli det år man fyller 20år. Till och med det år Du fyller 29 år får Du 300 kr per år. Mellan 30 och 74 år är bidraget 150 kr men när Du fyllt 75 får Du åter 300 kr. Du kan spara bidraget i två år men får aldrig ha mer än två bidrag samtidigt. Tandvårdsbidraget är tänkt att användas vid undersökning och förebyggande behandling men kan användas även för andra åtgärder, dock ej för kosmetisk behandling. Det kan användas som betalning för abonnemangstandvård.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när Din behandling enligt referensprislistan kostar över 3000 kronor per 12 månader. Referenspriset bestäms av staten. Det finns digra listor på diagnoser och priser på vad behandlingen av en viss diagnos skall kosta.

Högkostnadsskyddet börjar alltså gälla när Du fått behandling för över 3000 kr. Är Din kostnad mellan 3000 och 15000 kr får Du 50 % av kostnaden över 3000 kr. Överstiger kostnaden 15000 kr betalar försäkringskassan 85 %. Om Din tandläkare tar mindre betalt än enligt listan får Du inte tillgodogöra Dig mellanskillnaden

I behandlingen ingår också material till lagningen men diagnoslistan föreskriver åtgärd och material. Om det bedöms att det går att laga tanden får Du inte välja en krona. Går det att använda en brygga får Du ingen ersättning för inplantation.

Din tandläkare måste ha en prislista och referenspris för olika åtgärder, i prislistan ska det också stå om det finns någon form av garanti. Klokt är att be om en skriftlig preliminär prisuppgift. Om Du står in för en omfattande behandling kan det vara klokt att bestämma att en ny ersättningsperiod skall börja.

Abonnemangs tandvård är ett avtal mellan Dig och Din tandläkare där Ni kommer överens om tandvård till fastpris under tre år. I avtalet skall ingå diagnos, undersökningar och utredningar, hälsofrämjande insatser, behandling av sjukdoms- och smärttillstånd och reparativ vård. Observera att Du enbart har ett avtal med Din ordinarie tandläkare och att högkostnadsskyddet inte gäller.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande