Försäkringsläkare och debattörer,
i uppdrag granskning och andra aktörer,
ger en brysk reprimand;
“Det överkonsumeras vård, här i vårt land”,
Nu gäller det att kostnaderna reducera.
Men hur? På det vi ska fundera.

Klappjakten är igång, tack vare en smart manöver,
för vi behöver spara en massa klöver.
Så minska sjukvårdens resurser radikalt!
Äldrevården kan skötas kommunalt.
Stäng sedan någon vårdcentral
och även en del hospital

Inför nya rutiner,
för bruk av dyra mediciner.
Bara särskilda sjukdomar får behandlas,
andra åkommor kan omförhandlas.
Sjukersättningen är ett ansenligt kapital,
den måst minskas med någon decimal.

Placera försäkringskassan på akuten
så att handläggarna direkt kan ta besluten
om någon verkligen är sjuk,
eller om det handlar om ett sjukvårdsmissbruk.
Detta sparar oss en massa byråkrati
och är bra för vår ekonomi

Vi gör en diskriminerande kampanj mot alla fuskare,
såsom hypokondrier och hycklare
de med dålig rygg och fibromyalgi,
med migrän och el-allergi
Större delen av dessa sjuka simulerar,
det är något vi inte tolererar

Det pjoskars och sjukskrivs utan ansvar hit och dit.
Säg, vad har hänt med ärlighet och flit?
Folk påstår de har ont, så att de slipper knega,
så att de kan vara hemma och bara dega.
De säger de har drabbats av smärtande artrit,
men det är bara snack, av en samhällsparasit.

Vi måste agera
för att sjuktalen halvera
Inga nya sjukpensioner kan accepteras,
de tidigare godkända kan inte garanteras,
Om vi ska klara välfärden för alla,
får nog en del omvårdadsprojekt förfalla

Allt fler pensioner ska betalas ut,
så snar har alla pengar tagit slut.
Gamlingarna blir ju bara fler och fler,
och dessa kostar oss allt mer och mer,
så ingen överdriven omsorg, tack,
vi går nog ändå, med miljoner i back!

Kostnadseffektivitet, är ordet som gäller,
för att få harmoni mellan statistik och tabeller,
En sjukskrivens arbetsdag kostar tusen spänn,
pengar vi aldrig får igen.
Så avgiftshöjningar måste ske,
det handlar ju om mänskors framtida väl och ve.
Så inget pjoskande längre!

(Texten är tidigare publicerad i Norran, Skellefteå)

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande