Introduktion: Jag är själv inte ännu i fjärde åldern – men jag har nästan hela mitt liv skött om dem som är där – först som undersköterska i mer än 25år och som vårdare av en multisjuk make som idag är 78år. Det är 20 år sedan hans bypasoperation, diabetesdebuten var långt tidigare och nu står han inför en ev. canceroperation. En åldrig mor på 87 år har jag som bara vill få omsorg av sin familj. Min avkoppling är poesi och därför vill jag gärna dela med mig av denna dikt som handlar om vård vid livets slut, och som egentligen är en “bokrecension” av boken “Fjärilen i glaskupan”.

Bild från Schutterstock.com

I dödens väntrum

I dödens väntrum finns inget att beakta.
I tystnadens gemak går tiden sakta.
Välkända ljud som jag minns från förr,
tränger genom min stängda dörr.
Det är inget som stör, eller ens mig berör,
där jag ligger i min säng innanför.

Genom fönstret skymtar en strimma
av ljus från en tidig timma.
I klockans tickande och slag
blir en tidig morgon till dag.

Under stillhetens långa timmar,
jag binder en krans av minnen och drömmar.
Mitt liv, i en skiftande mångfald av bilder, vid livets sorti.
Illusioner, som snabbt drar förbi.

Ja, många är de tankar jag tänkt och som mal,
där jag ligger så håglös och skral.
Tänk om livet vore som förut
och ej en långsam plåga var minut.

Ack att mitt väsen i trygghet och trängtan,
fick sväva i ett luftslott, byggd av längtan
och finna en frihet från världens skrål,
i världsalltets skyddande kupol.
Att i drömmarnas värld få ströva kring
och bli varse många okända ting.

Med en varsam hand jag väcks ur min hägring,
av en vänlig blick och en kvinnlig fägring.
“- Har du smärtsam plåga”,
är hennes undrande fråga
och med en tårdränkt blick
jag ger en bekännande nick.

Med varlig hand och van rutin
ger hon av en lindrande medicin.
I denna enkla ritual,
bjuds en frihet från vånda och kval,
från smärtans plågsamma glöd
och från ängslande tankar om väntande död.

Från sorlande brus av röster och ljud,
en längtande tanke jag sänder till Gud.
Önskar mig frid och ro ifrån lidandets dal
och att få lämna denna väntans sal.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande