Hur ska jag bo på äldre dar när villan känns för stor och trädgården blivit vildvuxen? När jag känner mig otrygg i min lägenhet och alla grannarna är på jobbet? När matlagningen är en börda och jag känner mig ensam? När hela livet känns otryggt? Svaret kan vara: ställ dig i kö för en seniorbostad eller sök plats på ett trygghetsboende. Och vad är då det?

Bild från schutterstoc.com

Seniorboenden finns sedan länge i många av Sveriges kommuner. Sedan ett 20-tal år har antalet seniorboenden ökat och blivit en alltmer populär boendeform för äldre. Seniorboenden byggs oftast som lägenheter i flerfamiljshus men ibland som radhus och mindre villor. Seniorboendena ägs av bostadsbolag, stiftelser, kyrkor eller föreningar, ibland också av landsting och kommuner.

Att bo i ett seniorboende är att bo i en vanlig bostad men som är anpassad för äldre. Upplåtelseformen är vanligtvis hyresrätt och bostäderna fördelas efter kötid. Ibland finns en åldersgräns, den nedre är vanligtvis 55 år, en övre åldersgräns kan variera. I de flesta seniorboenden finns lokaler för samvaro, lunchservering och, hos vissa, en husmor/värdinna. Husmor svarar för trivsel och aktiviteter, erbjuder stöd och trygghet, ordnar lunch-­ eller middagsservering. För den som behöver individuell service, vård och omsorg gäller dock de vanliga rutinerna för kommunal hemtjänst.

I Örebro, där jag bor, finns ett stort antal seniorbostäder. Här har man sett behov av att ta ytterligare ett steg för äldres trygghet genom att omvandla två av de egna seniorboendena till trygghetsboende. De är till för personer som är 75 år och äldre och som upplever sig ha behov av en bostad med större trygghet än vad som kan erbjudas i ett seniorboende. Skillnaden mellan seniorboende och trygghetsboende är att här garanteras möjlighet till gemensam måltid veckans alla dagar.

Gemensamhetslokal ska finnas och personal med kompetens att stärka den sociala samvaron och svara för gemensamma aktiviteter. En sjuksköterska ska finnas på plats vissa tider och trygghetslarm ska finnas i alla lägenheter. Ingen behovsbedömning görs för att få lägenhet i trygghetsboendet, det räcker med att man förklarar sin önskan om större trygghet.

Nästa steg då det gäller anpassade bostäder för äldre är en bostad i något av resp kommuns vård- och omsorgsboende (tidigare hette de “särskilda boendeformer”). Här gäller inte kötid. En bostad i ett vård- och omsorgsboende kan man få när möjligheten till vård och omsorg är helt uttömd i den vanliga bostaden, det kan gälla vilken bostad som helst och bland annat senior- och trygghetsboende. Trivsel och samvaro är fortfarande viktig här men tyngdpunkten ligger vid att det finns tillräcklig personal med tillräcklig kompetens för att möta den enskildes behov av omsorg och vård, t o m i livets slutskede. Men detta är en annan historia.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande