I dessa dagar är det lätt att känna sig som besviken, som fritidspolitiker och som socialdemokrat. Vårt partis ledare har visat sig, medvetet eller av slarv, ha tagit ut större ersättning för sin bostad än vad han har rätt till. Han har skyndat sig att betala tillbaka det för mycket erhållna. Men skuggan faller mörk på honom i alla fall.

Man frågar sig: har politiker ett Janus-ansikte, dvs två ansikten?Det ena ansiktet visar, med stor oegennytta och omsorg för kommunen, länet eller landet. Det andra ansiktet riktas mot de egna fördelarna, överutnyttjar system eller beter sig bedrägligt på det allmännas bekostnad.

Janus, gud i romersk mytologi, avbildas med två ansikten.

I Sverige finns ett imponerande antal fritidspolitiker, enbart i Örebro är vi nästan 600. Alla stretar på, var och en efter sin politiska övertygelse. Alla går på möten och sammanträden, läser sina handlingar och följer med i den politiska diskussionen, lokalt och nationellt. Arvodet vid deltagandet i sammanträden är blygsamt men känslan att ha ett förtroende i uppdraget är tydlig. Och de/vi missunnar inte alls att de, som på heltid tar ansvar för politiken, får tillräcklig ersättning för detta. Men sorgligt känns det när regelverket för förmåner, som man ändå tillsammans kommit överens om, inte anses behöva följas eller inte anses behöva läsas in.

Så lite smolk i glädjebägaren över att vara förtroendevald är ganska tydlig just nu…

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande