Min pappa samlade på böcker med aforismer och visdomsord. Jag har dem alla här i min bokhylla och bläddrar då och då i dem. Den äldsta av dessa böcker är tryckt 1884. Den är vackert inbunden med guldsnitt på pärmen. I guldbokstäver står

Gyllene ord. Sentenser och maximer till själens och sinnets förädling samlade från flera hundra in och utländska författare af Victor Lennstrand.

När man öppnar boken kan man välja vad som för tillfället skulle kunna vara en lisa för själen, alltifrån Afund och Arbete till Ödmjukhet och Önskningar. Stavningen är den sedan hundra år övergivna.Under rubriken Ålderdom finns fyra klokheter:

Ålderdomen, lika väl som kraftens dag,
har sina löften, om ock av annat slag:
och alltsom kvällens rodnad bleknar, fylles skyn
av blida stjärnor, dolda än för dagens syn.
Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882, amerikansk professor och skald)

Var och en önskar att leva länge men ingen vill bli gammal.
Jonathan Swift (1667-1734, engelsk politiker och författare bl a till Gullivers resor)

Ålderdomen är icke tung därför att vår glädje då har försvunnit utan därför att våra förhoppningar upphört.
Jean Paul

Andra besjunga vad de icke mer har.
Jag däremot föredrar vad jag äger.
Ålderdomen småler emot mig emedan den tillfört mig tillika med
Oberoendet, som belönar arbetet,
Erfarenheten, som lär oss uppskatta det,
Måttligheten, som hushållar med nöjena och
Tiden, som tillåter oss att njuta dem.
Må hela världen på en melankolisk melodi i korus sjunga sin saknad över de flydda
ungdomsåren – vad mig angår vill jag besjunga ålderdomens fröjder.
Emile Souvestre (1806-1854, fransk författare)

Jag instämmer med Francis Bacon (1561-1626), som citeras i inledningen: Läs ej för att tro och taga för givet, ej för att finna ämne till prat och samtal, utan för att betrakta och överväga…

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande