Från samhällets grundpelare till vad?

 

Annat var det förr. I skolan på 60-talet fick vi lära oss att De Aderton var landets högsta auktoritet i litterära och språkliga frågor. En institution från 1786. Därför fick vi också lära oss alla ledamöters namn, men knappast varför just de satt där.

Enligt stadgarna, skrivna 1786, är Akademiens främsta syfte att “arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Nyckelorden är här “renhet, styrka och höghet”, och de betyder på nutida språk ungefär ‘klarhet, uttrycksfullhet och anseende’.

 

“Smak” var för Gustaf III ett viktigt begrepp, vilket bl.a. återspeglas i det valspråk han gav Akademien: “Snille och smak”. Med “snille” menades ‘talang’, ‘begåvning’, och “smak” betydde närmast aktsamhet och måttfullhet med de språkliga uttrycksmedlen.

 

Ledamotskapet skall vara på livstid. Stadgarna anger bara två vägar ut ur Akademien: döden och uteslutning. Uteslutning kan i princip ske på två grunder: dels bristande lydnad för lagens eller moralens bud, dels brott mot den tystnadsplikt som gäller i fråga om Akademiens inre angelägenheter. (Från Svenska akademins hemsida)

 

När Erik Axel Karlfeldt blev sekreterare i början av 1900-talet skedde en uppryckning och modernisering. Akademien öppnades för den nya tidens författare, och som första kvinnliga ledamot invaldes Selma Lagerlöf 1914. Denna utveckling fullföljdes under återstoden av 1900-talet, och Svenska Akademien är idag en mångsidigt verksam institution, som både vårdar arvet från det förgångna och är uppmärksam på nya strömningar i tiden.

 

För bara 5 år sedan sändes i TV1 en dokumentär om Svenska akademin, fortfarande samhällets stöttepelare. Inte ett ord av ifrågasättande trots likheten med (andra) slutna herrsällskap. Dokumentären ligger fortfarande i “Arkivet”.

Det var filmarna Olavi Linna och Måns Månsson som fått ynnesten att följa med in bakom dörren till Svenska Akademien och ta del av ledamöternas tankar och känslor kring att vara en del av denna intellektuella och kulturella högborg. Se den och begrunda!

LÄNK till programmet “Snille och smak – en film om Svenska Akademien”.

 

På MittNu recenserade Birgit Bergkvist programmet.

… Ja, så mycket mera fick jag inte ut av programmet, som jag varit så nyfiken på, och efteråt tänkte jag på Kristina Lugns tveksamma ord när hon fick en fråga om sin syn på Svenska Akademien.

 

”… en garant för något som är svårt att sätta fingret på…” sade hon.

 

För mig blev detta dokumentärprogram en besvikelse, men min kritik är inte alls är riktad mot Svenska Akademien med valspråket Snille och smak som bildades redan år 1786 …

 

LÄNK till inlägget, “Svenska Akademien, ”…garant för något som är svårt att sätta fingret på…”

 

Och så i höstas briserade “Me too-rörelsen”, ett globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Me too-rörelsen har genomgående syftat till att lyfta fram sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Dessa har i hög utsträckning tidigare tystats ned och större skuld har lagts på den person som utsatts än på den som begått övergreppet.

 

Gemensamt för kampanjerna är synliggörandet av en patriarkalt präglad samhällsstruktur, där män har större makt än kvinnor på såväl samhällsnivå som i relationer individer emellan. (Enligt Nationalencyklopedin)

Och döm om min och många andras förvåning, snart publicerades 18 kvinnors namn. Dessa kvinnor hade blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp av “kulturprofilen”, en man mycket närstående Svenska akademin. Och god vän med flera av ledamöterna, de med snille och smak …

Kulturprofilen har hela tiden nekat till brott och delar av förundersökningen har lagts ner. Sista ordet är nog (förhoppningsvis) inte sagt …

 

Men nu går drevet. Kanske det förekommer ett och annat bakom den fina fasaden? Dax att syna några andra stenar.

Akademiens ständiga sekreterare tog en advokatfirma till hjälp att utreda om Akademin eller dess ledamöter gjort sig skyldiga till något brottsligt. Advokatfirmans PM skickades efter mycket dividerande till myndigheter, bland annat för att utreda om han haft något ”direkt eller indirekt inflytande på Akademiens beslut om priser, stipendier och ekonomiskt bistånd”.

Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning om ekonomisk brottslighet gällande Akademien. Uppgifter om brottsmisstankar, vem eller vilka som utreds är i skrivande stund oklart.

 

 

Redan i slutet på 1700-talet tvingades Akademien för en tid upphöra med all verksamhet. Ska det upprepas?

 

1 kommentar

  1. Ann-Britt Hellborg

    Jag har läst sida upp och sida ner(pren.avDN) av denna följetong.Otrolig.Lägga ner? En mycket bra artikel för ett par veckor sedan handlade om Selma Lagerlöf och hennes åsikt om ledamöterna.Hon önskade att de skulle vara arbetsföra redan då!Inte en samling arbetsodugliga individer.

    Svara

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

IMG_0487SKRIBENT: Ingrid Österberg
FOTO: pixabay.com

Om du vill läsa mera om eller av Ingrid, gå till hennes blogg. KLICKA HÄR!

 

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande