Att råka ut för en fallolycka är något som bara händer andra – inte händer det mig…

Men, fallskador ett stort internationellt folkhälsoproblem och faktiskt den vanligaste yttre orsaken till vård, sjukdom och död bland seniorer i Sverige.

Fallolyckor kan leda till allvarliga skador. Foto: Marie-Louise Källström, MLK Foto

I Sverige avlider det 1500 personer per år till följd av en fallolycka och utöver det skadas ett mycket stort antal personer. Vanligt förekommande är frakturer relaterade till fallolyckor, skador som leder till lång tids rehabilitering, smärta och ofta kvarstående besvär lång tid efter fallolyckan.

Ofta medför det även en rädsla för att ramla igen vilket kan leda till att man minskar sin fysiska aktivitet vilket i sin tur ger försämrad balans och nedsatt muskelstyrka och därmed ökar risken för att ramla igen.

Sverige ingen förebild

Sverige ses av ofta som en förebild när det gäller välfärd men när det gäller arbetet mot fallolyckor ligger vi långt efter många andra länder. En hel del insatser görs idag i Sverige men det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. I många fall är intentioner mycket goda men själva genomförandet faller mellan stolarna.

Med åldern förändras vi alla och det är svårt att bryta vanor. Kanske göra man saker man inte borde? Foto: Marie-Louise Källström, MLK foto

Vad orsakar fallolyckor?

När man arbetar för att minska förekomsten av fallolyckor är det viktigt att se till vad som orsakar fallen. Det är sällan bara ett enda skäl till att man ramlar, oftast beror det på en kombination av olika faktorer. Med åldern förändras vi alla. Synen, konditionen, koncentrationen, balansen och simultankapaciteten förändras under åren. Dessutom är vanor ordentligt inrotade i oss, och det kan vara svårt att lägga om vardagsrutiner efter hur kropp och ork förändras.

De flesta fallolyckorna sker i hemmet, man kanske snubblar på en möbel, reser sig för hastigt eller halkar när man går i strumplästen. En fallolycka sker ofta plötsligt och oväntat. Många som ramlar beskriver att ”de skulle bara…”

Vad kan man göra för att minska riskerna?

Genom att förebygga så långt det är möjligt kan risken för att ramla minska betydligt och man kan fortsätta med det man vill och är van att göra. Det är också viktigt att man som senior är medveten om sitt eget ansvar för att förebygga fall.

Försöka att se vad just DU behöver göra för att minska risken att råka ut för ett fall. Är det balansträning, smarta hjälpmedel eller kanske en riskinventering av hemmet? Många gånger är det enkla lösningarna de bästa och man vet vad man ”borde” göra men sedan är det den lilla detaljen att det även ska bli av också.

[dropshadowbox align=”none” effect=”raised” width=”autopx” height=”” background_color=”#fee7e7″ border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

TIPS

  • Kontrollera din syn regelbundet
  • Ät allsidigt och regelbundet – glöm inte mellanmål
  • Motionera regelbundet, allt är bättre än inget
  • Gör en riskinventering din boendemiljö
  • Tänk igenom och reflektera kring dina vanor
  • Använd hjälpmedel om det behövs

Källa: Säker Senior[/dropshadowbox]

Bra länkar

http://www.dinsakerhet.se/Aldres-sakerhet/Fallolyckor/

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem–fritid/Aldres-sakerhet/

 

Artikeln kommer från:  www.sakersenior.se

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande