“Man måste hålla sig frisk…” Orden är Carin Mannheimers, dramatiker och själv 77 år. Vi minns henne från TV-serien Solbacken Avd E. Nu har hon snart premiär på en ny teaterpjäs I sista minuten, också den en pjäs om åldrandet. Med anledning av detta är hon intervjuad i tidskriften Dagens Samhälle.

Så är det förstås. De gamlas antal ökar, samhällets vårdapparat är otillräcklig, det råder brist på geriatriker. Detta ger ett nytt perspektiv på det personliga ansvaret, att försöka hålla sig frisk. Men det klarar vi inte helt själva. En förutsättning är att vi får råd och stöd, att vi kan ta oss ut utan att hindras av höga trottoarkanter, vackra men opraktisk stenläggning och halka.

I Örebro har just startats en minnesmottagning. Hit kan man komma den dag man känner sig orolig för sitt minne. Härifrån slussas man vidare om det visar sig att en demenssjukdom är på väg. Här finns också en audiologisk klinik och rätt till kostnadsfria hörapparater för våra länsbor. Och här är vissa trottoarer numera stenlagda med ett stråk av vita plattor för personer med synsvaghet.

Så är det den själsliga stimulansen – att lära nytt, att ha roligt, att träffa andra människor – den behövs för att vi ska hålla oss friska. Maken och jag har just börjat på en lokalhistorisk kurs. Det ska bli föreläsningar varannan vecka hela hösten och våren. Spännande föreläsningar och rikligt med litteratur för bredvidläsning. På kursen finns ett par riktigt unga personer, en del i arbetsför ålder men de allra flesta deltagarna är i fjärde åldern eller näst intill. Alla engagerade i länets historia och här får vi utlopp för vårt intresse. I den första träffens grupparbete deltog alla med liv och lust.

Detta är bara ett exempel. Det finns många fler och kanske måste också kommunerna hitta och stödja aktiviteter för äldre som ett sätt att höja livskvaliteten för äldre.

Men det är ju inte allom givet att själv kunna ta ansvar för sin hälsa. Sjukdom drabbar många. För dem behövs samhällets botande och vårdande resurser. Ju färre som konkurrerar om dem desto bättre. Så låt oss ta ansvar för vår hälsa också i fjärde åldern.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande