Egen vårdbegäran 1 november

Här i Örebro kan du numera remittera Dig själv till specialistmottagningarna i medicin, hjärtmedicin, reumatologi, neurologi, lungmedicin och hudsjukdomar. Redan tidigare kunde Du söka direkt till kvinnosjukvård, STD (könssjukdomar), vuxenhabilitering och audiologi (hörcentraler).

Du skriver en remiss till specialistmottagningen och i den beskriver Dina besvär, formuläret kan Du hitta på ”nätet”. ”Egenremissen” granskas på samma sätt som läkarremisser och svar ska komma inom 14 dagar.

Andra landsting har eller kommer att få liknande möjligheter till egenremiss. Hör med sjukvårdsupplysningen i Ditt eget landsting.

Trots att Du skickat Din remiss är det inte säkert att Du får komma till specialisten, Du kan i stället rådas söka hos distriktsläkaren eller få råd om egenvård.

Du kan också be Din allmänläkare om hjälp, diskutera med hen, Kanske hen kan hjälpa Dig med råd, mediciner, remiss till röntgen, kontakt med sjukgymnasten eller remiss till (organ)specialisten. Hen är kanske bättre på att formulera Dina symtom så att specialisten lättare förstår Dina problem.

Distriktsläkaren eller allmänläkaren har ungefär lika lång utbildningstid efter läkarexamen men till skillnad mot specialisten är hen generalist, ser människans helhet. En erfaren distriktsläkare är en god samtalspartner och som kan hjälpa Dig till rätt vård. Det är inte alltid lätt att välja rätt specialist!

 

Text och illustrationer: Klas Göransson, november 2014

PS. Arga doktorn/Björn Bragée tipsade om vad man ska tänka på om man nu väljer att skriva en egenremiss i ett program på SvT, se LÄNK.

”Börja med att beskriva kort vem du är, vad du jobbar med, och tidigare viktiga sjukdomar. Sedan vilka besvär som gör att du vill ha specialistbedömning, och vad du har fått för besök och utredning tidigare för de besvären.  Var noga med att motivera varför du söker specialist.” DS

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande