För ett par veckor sedan var jag i egenskap av politiker med på en konferens på Conventum i Örebro som handlade om värdegrund och värdighetsgarantier inom vård och omsorg.

Ämnet handlar om att alla skall kunna leva sitt liv som man vill även fast man är gammal eller har funktionshinder av något slag.

En värdegrund är något som beskriver ett gemensamt förhållningssätt för hur man bemöter sina brukare, och värdighetsgarantierna skall tydliggöra för den  som är  äldre och dess  anhöriga vad man  kan förvänta sig av i detta fallet  Örebro kommun.
Garantierna beskriver de delar i äldreomsorgen som i intervjuer har framkommit vara extra viktiga för den som är äldre och dess anhöriga.

Min numera bortgångna mor Greta ( på fotot över 90 år) och min make Kalle på promenad.

Det kan tyckas vara helt självklart att alla vet hur man förhåller sig och bemöter äldre brukare, men verkligheten säger något annat.

All personal inom vård och omsorg i Örebro kommun ( 2.200) skall således obligatoriskt delta i en valfri eftermiddag som pågår under tre dagar.

Värdegrunden utgörs av 11 punkter, och Värdighetsgarantierna av 12, som finns tillgängliga för alla, och efter dessa introduktionsdagar kommer all personal inom sina boenden och grupper att vidareutveckla/fortsätta utbildningar på sina arbetsplatser.

I går var vi ca 800 personer som tillsammans med riktiga skådespelare på scenen fick delta bla i en interaktiv teater där bla skådespelarna medvetet uppförde sig felaktigt i olika vårdsituationer och där publiken hela tiden fick fylla i rätta repliker och förhållningssätt. Mycket intressant hur entusiastiska personalen faktiskt var vilket gladde mig oerhört.

Vi såg också en film om Värdegrunden, och fick även en teoretisk genomgång av värdighetsgarantierna, samt värdegrunden presenterad via musik och tänkvärda ord.
Måste säga att denna eftermiddag med detta upplägg knappast lämnar någon oberörd, och jag önskar av hela mitt hjärta att alla andra kommuner också kunde ha möjligheten att ge sin personal en liknande genomgång på ett lättsamt, roligt men också mycket seriöst sätt.

Hatten av för Örebro Kommun!

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande