I husorganet Nerikes Allehanda läste jag nyligen en undran från redaktionen: varför fanns på Storbrons räcke ett hänglås fastsatt till synes utan sammanhang? Det fick mig att tänka på samma undran hos K och mig när vi besökte Prag hösten 2010. På ett av våra strövtåg i staden kom vi till en kanal med en bro. På broräcket satt inte ett hänglås utan hundratals, väl fastlåsta. Varför, undrade vi.

När vi kom hem blev vi genast tillfrågade om vi hade låst fast ett hänglås på detta broräcke. Först då fick vi veta att hänglås, låsta och med nyckeln i kanalen, fästes på broräcket av förälskade par för att “låsa in” kärleken till varandra, som en symbol för bestående kärlek.

Foto: Inger Göransson

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande