“Lyssna på rörelsen” uppmanade redan Tage Erlander på sin tid. Nu har man gjort det inom det Socialdemokratiska partiet. En medlemspanel har inrättats. Den ska bestå av 10.000 personer vilket motsvarar 10 procent av medlemskåren i partiet. Hittills har 7.000 personer tillfrågats och anslutit sig och i dagarna har den första undersökningen redovisats. Den handlar om vad medlemmarna i partiet tycker om vårt parti. Det är en ny fråga, hittills har mätningar mer handlat om vad de som inte är medlemmar i partiet tyckt om vårt parti.

Inger Göransson

Avsikten med den här undersökningen och kommande är att få underlag för att utveckla både politiken och organisationen och att kunna skräddarsy aktiviteter och mötesformer utifrån vad medlemmar är intresserade av. För det är ju så att vårt parti och andra partier är dess medlemmar. Att bli sedd och lyssnad på, att få lägga fram sina idéer och tankar, att få sina förslag prövade i beslutande organ – det är viktiga delar av det politiska engagemanget. Därefter kommer också att ingå i ett socialt nätverk tillsammans med människor som har gemensamma intressen – för många lika viktigt. Vi är olika. “En del vill forma politik, men alla vill inte det utan de vill dela flygblad eller koka kaffe”, säger partisekreterare Carin Jämtin.

Jag ingår i den socialdemokratiska medlemspanelen och är stolt över det. En andra medlems-undersökning genomförs nu och jag har just ägnat en god stund åt att fundera över mitt politiska engagemang och att besvara de många kloka frågor som ställs och de ifrågasättanden som framförs. En av de frågorna – och samtidigt ett ifrågasättande – är hur partiet i framtiden ska välja sin partiledare, något som ju på senare tid livligt har diskuterats i media.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande