Att god kost med bra näringsstatus upprätthåller hälsan, funktionsförmågan och framför allt livskvaliteten, är speciellt viktigt att tänka på när man åldras. För friska äldre personer gäller i stort sett samma näringsrekommendationer som för friska vuxna.

Energibehovet minskar dock med stigande ålder hos de flesta. Till en mindre del beror detta på en minskad förbränning och till en större del på en minskad fysisk aktivitet. Men behovet av näringsämnen är allmänt sett minst lika stort som tidigare i livet. Det innebär att kravet på matens näringstäthet, det vill säga mat som innehåller mycket näring i förhållande till kaloriantalet, är extra viktigt för äldre personer.

Att tänka på gällande det dagliga näringsintaget:

Protein

Proteiner

För att inte förlora muskelmassa behöver man som äldre mera protein än personer i arbetsför ålder. Bra källor till protein är till exempel mjölkprodukter, kött, fisk, fågel, ägg och produkter gjorda på dessa.

 

D-vitamin och kalcium

Mjölkprodukter och fisk är också rika på D-vitamin. Fisk cirka 2 gånger per vecka ger rikligt med D-vitamin och omättade fettsyror. För personer över 60 år rekommenderas dessutom ett D-vitamin tillskott på 20 mikrogram/dygn året runt. Mjölkprodukter är rika på kalcium, tre glas mjölk eller andra flytande mjölkprodukter (fil, yoghurt eller filmjölk) samt fyra skivor ost per dag räcker för att täcka kalciumbehovet.

Spannmål

Spannmålen är goda källor till B-vitamin, järn och framförallt fiber. Fiber behövs för en god tarmfunktion. Ät ofta gröt eller mysli och fullkornsbröd.

Dryck

Bra drycker är vatten, mjölk, filmjölk, te, juice eller saft. Drick tillräckligt, åtminstone 1,5 liter per dag.

Grönsaker

Grönsaker

Grönsaker, frukter och bär är rika på vitaminer, mineralämnen, vatten och fiber. Dessa får ingå i varje måltid, sammanlagt 0,5 kg/dag. Variera mellan olika sorter och form; som råa, rivna eller kokta. Att äta kokta grönsaker är ett bättre alternativ än att låta bli att äta grönsaker överhuvudtaget.

 

Att äta frukost, lunch och middag, och ett par mindre mellanmål fördelade över dagen är av största vikt. Mellanmålen är extra viktigt för den som äter lite.

Även det sociala och praktiska spelar roll. Att äta tillsammans med andra ökar som bekant aptiten men även en vacker och omsorgsfull dukning påverkar lusten att äta. Duka därför gärna fint även om du äter ensam.

Att vara observant på:

  • Trots att undernäring hos äldre är ett allvarligt tillstånd är det en ganska förbisedd diagnos inom sjukvården.

Undernäring beror ofta på flera olika faktorer:

  • Nedsatt energi- och näringsintag exempelvis på grund av dålig aptit i samband med sjukdom.
  • Ökad energiomsättning och nedbrytande av kroppens vävnader (katabolism) på grund av sjukdom, infektion, inflammation med mera.
  • Funktionsnedsättningar på grund av hög ålder eller sjukdom försvårar många gånger ätandet.

Sjukdomar som på sikt kan leda till undernäring är bland annat: Hjärt- och lungsjukdomar, Cancer, Demens, Depression, Stroke, Neurologiska sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom, ALS, Njursvikt.

Andra besvär som drabbar äldre människor och påverkar aptiten och matintaget negativt är:

  • Försämrad smak- och luktupplevelse
  • Dåligt mun- och tandstatus.
  • Tugg- och sväljningssvårigheterLäkemedelsbiverkningar (äldre har ofta många olika läkemedel). Förstoppning.

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande