Varför anhöriga och närstående måste ta större ansvar med aktiviteter och stimulans för äldre, särskilt om de har funktionsnedsättning.

”Var femte vuxen person -1,3 miljoner personer – vårdar, hjälper eller stöder en närstående.” ( Veteranen Nr 3 2013) Är du en av dem?

Vari denna hjälp består är ytterst individuellt. Den kan bestå i att hjälpa till med räkningar, göra besök, handla mat, göra något roligt tillsammans, aktivera etc.

Med de erfarenheter jag har från vården när det gäller aktivering av äldre och funktionsnedsatta personer har jag upplevt att anhöriga måste ta betydligt mer ansvar och själva agera om inte ens nära och kära ska få en otroligt tråkig och deprimerande tillvaro och i onödan få en massa antidepressiva läkemedel. Jag tar min numera avlidna mamma, som blev 97 år, som exempel. Efter att ha levt ett mycket aktivt liv med resor, engagemang i Röda Korset och SOS-Barnbyar, ”barnvaktat” såväl barnbarn som barnbarnsbarn, kom hon i 90-årsåldern att bli dement och rullstolsburen som medförde omfattande passivitet och oföretagsamhet.

Hon kom först till ett bra äldreboende med dagliga aktiviteter för dementa, men efter diverse omorganisationer och byten av enhetschefer avskedades 16 personal, all demensverksamhet, där också utevistelser ingick försvann. Efter förnyad kontakt med biståndsbedömare fick hon besked att hon skulle få komma ut en gång/vecka, vilket i praktiken endast resulterade i att hon kom ut två ggr på fyra månader!

Efter diverse kontroverser med den dåvarande enhetschefen och olika myndigheter ansökte min mamma med min hjälp till gruppboende för äldre med demenshandikapp (efter demensutredning) och fick flytta till ett boende för dementa, som var betydligt bättre.

Men även om ett boende är relativt bra så räcker sällan personalen till för att tillgodose olika personers intressen. På demensboendet kom hon visserligen ofta ut och det fanns en del aktiviteter, men den mesta tiden tillbringade hon och de andra boende tiden halvsovande framför en TV, dagtid oftast med sport, vilket hon alltid avskytt. Jag köpte därför själv några DVD, bl.a. Vi på Saltkråkan, som de flesta tyckte var trevligt att se på till omväxling. Men på det hela taget hade hon och de övriga boende en oerhört dyster och enformig tillvaro. Jag försökte därför besöka henne så ofta som möjligt och på olika sätt aktivera henne. I min blogg www.handikapptips.wordpress.com finns många tips för personer med funktionsnedsättning och aktiviteter för personer med demens eller rörelsehinder.

 

Aktivera och stimulera dina anhöriga som är i behov av hjälp.

Ett annat exempel är min väninna, som efter en stroke blev halvsides förlamad. Efter långvarig sjukhusvistelse kom hon till ett äldreboende där det fanns ytterst få aktiviteter och de övriga som bodde där hade omfattande demens och var knappt kontaktbara. Min väninna är inte dement och de enda hon kunde föra ett vettigt samtal med var personalen, som inte hade tid. (Lyckligtvis för henne var hennes man pensionerad och kunde hälsa på henne dagligen. Hon har nu efter lång tid på äldreboendet, som tur är kunnat flytta hem och hjälp kommer hem till henne fem ggr/dygn.)  

Alla anhöriga bor ju inte nära de sina vare sig de har eget boende eller bor i gruppboende och när det gäller yngre anhöriga har de förhoppningsvis ett arbete att sköta, jag har därför i min blogg också med tips på hur man kan ha daglig kontakt med sina nära och kära t.ex. genom Skype och telefon samt också hur man med fotoram och timer kan ge sin anhörig daglig stimulans även om man inte själv är närvarande.

Summan av kardemumman är att anhöriga och vänner måste engagera sig i mycket högre grad än vad som nu sker idag, speciellt om personen har funktionsnedsättning och/eller bor ensam.

När det gäller framtiden är jag mycket pessimistisk, jag tror inte att omsorgsverksamheten kommer att bli bättre med fler och mer välutbildad personal. Har ni barn och anhöriga, tala redan nu idag om hur ni vill ha det och vad de kan göra för att ni skall få det så trevligt som möjligt på äldre dar!

Tipsa andra om MittNu!

Dela, gilla eller skicka ett epost-meddelande